I. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOŁY 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Oświadczenie www
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do niepublicznej szkoły podstawowej
4. Upoważnienie do odbioru dziecka
5. Informacja dot. wyżywienia dla dzieci - szkoła
6.Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej
7. RODO

II. CATERING:
1. 09.01 - 20.01.2023 - jadłospis ogólny
2. 09.01 - 20.01.2023 - jadłospis diety

III. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PLACÓWKACH
1. Statut NSP - 01.09.2022

IV KONKURS WOKALNO-RECYTATORSKI "ŚWIĄTECZNY CZAS"
1. Regulamin