MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEŃDOBEREK:

 • placówka dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na autyzm,  niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym albo z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, gdzie jedną z niepełnosprawności jest autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowany według jego potrzeb plan terapii,
 • kameralne grupy szkolne,
 • bogata oferta zajęć grupowych i indywidualnych
 • bogato wyposażone gabinety terapeutyczne, w tym do terapii Integracji Sensorycznej, sale doświadczania świata, gabinet psychologa, logopedy, rozwoju funkcji poznawczych, sale gimnastyczne i inne,
 • kadra specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dogoterapeuta i inni,
 • posiłki uwzględniające dietę oraz występujące nietypowe preferencje żywieniowe, alergie lub nietolerancje pokarmowe,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • profesjonalnie wyposażone sale oraz certyfikowane i atestowane sprzęty,
 • monitoring w salach.

 

Szkoła terapeutyczna Szczecin

Dzieńdoberek to placówki terapeutyczne dla młodszych i starszych dzieci. Nasza misja koncentruje się na zapewnieniu każdemu dziecku najlepszych możliwości rozwoju i edukacji w środowisku, które rozumie ich indywidualne potrzeby. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego ucznia, co pozwala na dostosowanie metod i tempa nauczania tak, aby jak najlepiej wspierać jego rozwój.

Terapia Szczecin - jak wygląda praca z dziećmi?

Rozumiemy, że edukacja dzieci z niepełnosprawnościami wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy i narzędzi, ale także ścisłej współpracy z rodzicami. Wierzymy, że to właśnie oni są kluczowymi partnerami w procesie edukacyjnym. Nasza praca opiera się na otwartej komunikacji i współpracy. Regularne spotkania, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z zespołem terapeutów i nauczycieli służą wymianie doświadczeń, co przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Grupy terapeutyczne Szczecin

W ramach naszej oferty edukacyjnej prowadzimy grupy przedszkolne dla najmłodszych dzieci oraz klasy dla uczniów szkół podstawowych. Grupy są zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom dzieci w różnym wieku, oferując im wsparcie i edukację dostosowaną do ich indywidualnych możliwości rozwojowych.

Przedszkole terapeutyczne Szczecin

Nasze grupy przedszkolne skierowane są do dzieci, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. Działania w grupach przedszkolnych koncentrują się na stymulowaniu rozwoju dzieci w kluczowych obszarach, takich jak komunikacja, interakcja społeczna, rozwój motoryczny oraz umiejętności poznawcze. Wszystkie zajęcia prowadzone są w bezpiecznym środowisku, które promuje naukę poprzez zabawę i interakcję.

Co warto wiedzieć o naszym przedszkolu?

 • Jest to przedszkole BEZPŁATNE dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami WWR.

 • Stawiamy na indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowany według jego potrzeb plan terapii.

 • Grupy przedszkolne są kameralne.

 • Uczniowie niepełnosprawni mogą korzystać z bogatej oferty zajęć grupowych i indywidualnych.

 • Posiadamy własne sale do terapii Integracji Sensorycznej i Sale Doświadczania Świata.

 • Pracuje u nas kadra specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dogoterapeuta i inni.

 • Podawane przez nas posiłki uwzględniają dietę dla dzieci z autyzmem oraz występujące nietypowe preferencje żywieniowe, alergie lub nietolerancje pokarmowe.

 • Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Nasze sale są wyposażone oraz certyfikowane, z atestowanymi sprzętami.

 • Prowadzimy monitoring w sali - po to, aby uczniowie niepełnosprawni oraz ich opiekunowie czuli się w pełni bezpiecznie.

Terapeutyczna szkoła podstawowa Szczecin

Szkoła podstawowa Dzieńdoberek oferuje klasy, które są dostosowane do potrzeb dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Program edukacyjny kładzie nacisk na zapewnienie solidnych podstaw akademickich w połączeniu ze wsparciem terapeutycznym i rozwojem umiejętności życiowych. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na dostosowanie tempa nauki oraz metod dydaktycznych. Jest to kluczowe dla efektywnego rozwoju i nauki. Zajęcia specjalistyczne, takie jak terapia logopedyczna, zajęcia z integracji sensorycznej czy wsparcie psychologiczne, są integralną częścią programu edukacyjnego, mającego na celu wszechstronny rozwój każdego dziecka. Dodatkowo, zapewniamy bogatą ofert zajęć dodatkowych, wycieczki edukacyjne oraz wygodny parking dla rodziców.

"Dzieńdoberek" to również Klub Rodzica i Opiekuna, stworzony z myślą nie tylko o rodzicach naszych uczniów, ale również o opiekunach dzieci nieuczęszczających do naszej placówki. Klub organizuje spotkania co najmniej raz w miesiącu, które mogą przybierać formę zarówno grupową, jak i indywidualną. Celem tych spotkań jest omówienie szerokiej gamy tematów, odnoszących się do terapii dzieci, wyzwań dnia codziennego, a także kwestii prawnych i socjalnych.

Szkoły integracyjne Szczecin - zapraszamy!

Zachęcamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, którzy szukają indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia dla swoich dzieci, do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzymy, że nasze grupy przedszkolne i klasy szkolne stanowią miejsce, gdzie każde dziecko może znaleźć przestrzeń do nauki i osiągania sukcesów.