Aktualności

Kolejny rok z rzędu, mamy przyjemność zaprosić Państwa na cykl bezpłatnych wydarzeń, odbywających się w ramach obchodów Światowego Miesiąca Autyzmu pn. „Kwiecień miesiącem autyzmu” organizowany przez Stowarzyszenie "Synergia" oraz Placówki Terapeutyczne "Dzieńdoberek".

Celem głównym tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu serce

Obchody te, dedykowane są głównie:

kwadrat Rodzicom, Członkom rodzin oraz Opiekunom dzieci przed diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz tym, którzy diagnozę już posiadają,

kwadrat Nauczycielom i Terapeutom, w tym pedagogom, logopedom, psychologom, nauczycielom wychowania przedszkolnego, nauczycielom wczesnoszkolnym i innym,

kwadrat Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy na co dzień spotykają się z dziećmi i młodzieżą ze spektrum, nie w pełni rozumiejąc ich zachowania i postępowanie

kwadrat Osobom, które chcą pozyskać wiedzę na temat tego czym jest autyzm

Jak co roku, w ramach akcji „Kwiecień miesiącem autyzmu” serce odbędą się liczne wydarzenia, w tym między innymi szkolenia i wykłady prowadzone zarówno w formie online - na platformie ZOOM oraz stacjonarnie, w tym te prowadzone w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna - w Placówkach „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3 oraz al. Wyzwolenia 70, w Szczecinie.

wykrzyknik WAŻNE: Na wszystkie wydarzenia – szkolenia stacjonarne i webinary otwarte obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Należy śledzić media społecznościowe placówek „Dzieńdoberek” – o każdym wydarzeniu pojawi się informacja.

AGENDA 2024 wskazywanie https://synergiaszczecin.pl/.../2024_Informacja_prasowa...

ziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemia

Warto zauważyć, że w tym roku pojawia się w Agendzie kilka „nowości”:

mowa Dzięki nawiązanej przez Organizatorów współpracy z Autism Research Institute z USA, w kwietniu po raz pierwszy w Polsce odbędzie się webinar ARI. Webinar pt. „Problemy ze snem u osób z ASD” prowadzony będzie 12.04.2024 roku przez profesor neurologii i pediatrii dr Beth Malow. Webinar będzie tłumaczony a następnie po jego zakończeniu będzie możliwość zadawania pytań dr Malow. Pytania można będzie zadawać w języku polskim, gdyż będą one na bieżąco tłumaczone przez tłumacza Panią Agatę Bladosz. Odpowiedzi także będą tłumaczone.

dlonie 05.04.2024 roku odbędzie się miniszkolenie stacjonarne dla nauczycieli pt. „Osoba z autyzmem w placówce oświatowej. Problematyka zagadnienia z perspektywy Nauczyciela i Ucznia.” Szkolenie poprowadzi dr n. med. Beata Rajczyk – psychiatra, psychiatra dziecięcy.

dlonie Dzięki nawiązanej współpracy z Zachodniopomorskim oddziałem PFRON 23.04.2024 odbędzie się miniszkolenie w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna – pt. „Wsparcie PFRON dla osób z autyzmem.” Szkolenie poprowadzą Pani Inga Mikee - Zastępca Dyrektora PFRON Oddział Zachodniopomorski oraz Pani Anna Podgórna - Reha-manager PFRON Oddział Zachodniopomorski.

dlonie W tym roku także nasi specjaliści poprowadzą zajęcia dla nauczycieli z terenu województwa zachodniopomorskiego dzięki współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Będzie to miniszkolenie pt. „Osoba z autyzmem w placówce oświatowej. Interdyscyplinarne spojrzenie na zachowania trudne.”

wskazywanie przez tydzień od 15.04 do 19.04 zaplanowane zostało prowadzenie nieodpłatnych diagnoz ADOS-2 dla kobiet (w tym dziewcząt od 8. roku życia). Diagnozy prowadzone będą przez p. Karolinę Łacinę - psycholog.

Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie także m.in.

mowa Webinaru z dr n. med. Izabelą Gorzkowską – psychiatrą dziecięcym, pediatrą pn. „Autyzm. Pokolenia.”
Dr Gorzkowska skupi się w tym roku na autyzmie i jego „formie” pokoleniowej.

mowa Webinaru z p. Michaliną Korzeniewską - pedagog specjalny, terapeuta behawioralny - analityk zachowania BCBA. Webinar pt. „Osoba przejawiająca trudne zachowania jako członek grupy – czy uczeń z trudnościami w zachowaniu jest gotowy do pracy w grupie?” odbędzie się 25.04.2024 roku.

Ponadto zaplanowane przez Organizatorów tegoroczne działania to m.in.:

kwadrat akcja informacyjna przybliżająca tematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym m.in. publikacja filmiku informacyjnego,

kwadrat akcja sportowa #trenujnaniebiesko, która będzie także elementem Światowego Dnia Sportu; wezmą w niej udział zarówno znane osobistości ze świata sportu jak i te osoby, które amatorsko uprawiają dowolną formę aktywności fizycznej,

kwadrat pozostałe szkolenia i wykłady online ze znanymi gośćmi specjalnymi, w tym między innymi:

kwadrat warsztaty stacjonarne w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna pn.
kwadrat warsztaty dla uczniów szczecińskich placówek oświatowych w szkołach pn. "Czym jest autyzm?"
kwadrat warsztaty dla wolontariuszy; w tym młodzieży licealnej pn. „Osoba z autyzmem w moim otoczeniu”
kwadrat szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, w trakcie których pedagog specjalny opowie m.in. na co zwracać uwagę w pracy z dzieckiem z diagnozą autyzmu. Szkolenie pod tytułem „Uczeń z autyzmem w placówce oświatowej”
kwadrat spotkania z najmłodszymi wychowankami i uczniami placówek oświatowych mających za zadanie przybliżyć im tematykę autyzmu a także integrować ich z rówieśnikami.
kwadrat spotkania ze specjalistami (m.in. z neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem specjalnym) dla rodziców/opiekunów, którzy dopiero zmierzyli się z otrzymaną diagnozą.

pucharsercepuchar

W 2024 roku, wydarzenie otrzymało Patronat Honorowy:

wskazywanie Rzecznika Praw Dziecka,
wskazywanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
wskazywanie Wojewody Zachodniopomorskiego,
wskazywanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
wskazywanie Prezydenta Miasta Szczecin,
wskazywanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
wskazywanie Porozumienia Autyzm-Polska,
wskazywanie Międzynarodowej Organizacji
Autism Research Institute

Oficjalny Patronat medialny:
wskazywanie TVP3 Szczecin
wskazywanie Radio Eska2

czerwoserce Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

Szczegółowy plan wydarzeń notatka a także instrukcja zapisania się na nie, zawarte będą w osobno publikowanych postach i wydarzeniach w mediach społecznościowych.

wykrzyknik WAŻNE: Na wszystkie wydarzenia – szkolenia stacjonarne i webinary otwarte obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.grafika oficjalna Obchody Światowego Autyzmu 2024

Informacje o projekcie:

1. WSPARCIE GRUPOWE
W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna o charakterze grupowym. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie każdorazowo doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. W trakcie spotkań z rodzicami poruszane będą różnorodne tematy związane z prowadzonymi terapiami dla dzieci, problemami codziennego funkcjonowania a także związane z poradnictwem prawnym oraz socjalnym. Ponadto udział w Klubie Rodzica i Opiekuna będą brali także zaproszeni specjaliści – terapeuci, którzy będą opowiadać o prowadzonych terapiach, tak by w możliwie dobry sposób przybliżyć je rodzicom.W ramach Klubu Rodzica uczestnikom zapewniony zostanie:

 • drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.), tak by atmosfera współpracy była przyjemna i otwarta,
 • dodatkowa opieka nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań.

Planowana tematyka szkoleń w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna to m.in:

 • Zaburzenia snu u dziecka z autyzmem – czynniki zaburzające, strategie i warunki zmiany.
 • Zastosowanie stymulacji polisensorycznej w ćwiczeniu motoryki małej i dużej.
 • AAC jako metody wspomagające komunikację.
 • Techniki pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
 • Metody fizjoterapeutyczne pracy z dzieckiem o obniżonym albo wzmożonym napięciu mięśni.
 • Gdzie szukać informacji o organizacjach pomagających dzieciom i rodzicom.
 • Afazja - podłoże, specyfika, skuteczne metody wsparcia.
 • Integracja sensoryczna u dzieci z ASD i MPD.
 • Logorytmika jako forma wsparcia językowego.

WAŻNA INFORMACJA: Beneficjent, który przystąpi do udziału w przedmiotowym projekcie, może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, ma prawo wybrać tylko te, które go interesują. Przystąpienie do projektu nie zobowiązuje do uczestnictwa ze wszystkich w/w tematykach spotkań Klubu.

2. WSPARCIE INDYWIDUALNE
W ramach realizacji działania, prowadzone będzie indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Spotkania przybierać będą formę indywidualnego instruktażu, rozmowy wspierającej i kształtującej. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty.
Poradnictwa udzielać będą:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta - pedagog specjalny,
 • terapeuta SI,
 • fizjoterapeuta.

Grupa docelowa:
Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego - osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Harmonogram zajęć:
1. Spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo rodziców mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w jednym miesiącu a w kolejnym żadnego. Prosimy śledzić na bieżąco informacje dotyczące poszczególnych spotkań, planowanych w ramach realizacji projektu. Informacje dotyczące Klubu Rodzica i Opiekuna będa pojawiały się m.in. w mediach społecznościowych na: https://www.facebook.com/DziendoberekPlacowkiTerapeutyczne

2. Spotkania indywidualne będą ustalane na bieżąco, w bezpośrednim kontakcie z wybranym specjalistą.

Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Termin realizacji projektu: Realizacja projektu w terminie od 22.05.2022 do 15.12.2022

Miejsce realizacji projektu: Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie.

Rekrutacja:
Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz. Dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Kontakt:
Koordynator projektu Kamila Michałko
tel. 501 637 903
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 33 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 760,00 zł
Wkład własny: 5 740,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Klub Rodzica i Opiekuna plakat

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444 / 914 003 882