Nabór do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Dzieńdoberek" trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola w ramach realizacji podstawy programowej (godziny: 9.00 - 14.00) przedszkole jest bezpłatne. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 - 9.00 lub od 14.00 - 17.00 opłata za nie wynosi 300,00 zł miesięcznie. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 200,00 zł. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Dbając o maksymalny komfort naszych małych wychowanków, każdy z nich przechodzi okres adaptacyjny, który dostosowywany jest do jego indywidualnych potrzeb. W trakcie okresu adaptacyjnego nauczyciele-terapeuci obserwują dziecko, a następnie spotykają się w ramach zespołu ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, celem ustalenia dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W Przedszkolu "Dzieńdoberek" realizowane jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD), zarówno dla naszych wychowanków, jak również dla dzieci spoza naszego przedszkola. Zakres realizacji zajęć w ramach WWRD odpowiada ofercie przedszkola i dostosowywany jest do potrzeb dziecka oraz posiadanej przez niego opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Więcej informacji na temat możliwości uczęszczania do naszego przedszkola można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w przedszkolu lub pod numerem telefonu: 577 895 444

PODSUMOWANIE CENOWE:

1. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 9 do 14 jest bezpłatny.
2. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 - 9.00 lub od 14.00 - 17.00 opłata za nie wynosi 300,00 zł miesięcznie.
3. Dzienna stawka żywieniowa - jest to zależne of firmy cateringowej. W roku szkolnym 2023/2024 wynosi 16,35zł brutto. W dni, kiedy dziecko jest nieobecne i zostanie to odpowiednio wcześniej zgłoszone, opłata nie jest pobierana.

 

O autyzmie: przyczyny autyzmu, proces diagnostyczny i minimalizowanie objawów autyzmu

Autyzm, znany również jako zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), obejmuje szeroką gamę zaburzeń rozwoju, które wpływają między innymi na komunikację społeczną, zachowania, i umiejętności poznawcze. Jest to zaburzenie neurologiczne związane z funkcjonowaniem mózgu, które ma najczęściej podłoże genetyczne. Objawy tego zaburzenia pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i zazwyczaj utrzymują się przez całe życie. Rozpoznanie i zrozumienie autyzmu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i interwencji terapeutycznych. Nasza placówka terapeutyczna wspiera dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami oraz ich rodziców.

Spektrum zaburzeń autystycznych - objawy autyzmu i wykrywanie spektrum autyzmu

Jak rozpoznać zaburzenia autyzmu?

Objawy autyzmu mogą znacznie się od siebie różnić, ale często obejmują trudności w komunikacji społecznej, powtarzalne zachowania oraz ograniczone zainteresowania. Dodatkowo, można zauważyć:

  • nadmierną reakcję na bodźce, takie jak światło, dźwięk czy dotyk lub całkowity jej brak

  • zaburzenia mowy u dzieci - używanie niezrozumiałych zwrotów, powtarzanie jednych sekwencji

  • trudności w nawiązywaniu relacji i komunikacji społecznych, unikanie kontaktu wzrokowego

  • brak chęci do dzielenia się emocjami z innymi

  • wykonywanie powtarzalnych ruchów, takich jak machanie rękami

  • problemy ze snem, drażliwość, agresję

Wczesne rozpoznawanie tych objawów jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej pomocy i wsparcia, w tym wdrożenie kształcenia specjalnego czy psychoterapii zaburzeń rozwoju pod okiem doświadczonego psychologa klinicznego.

Wykrywanie spektrum autyzmu - kryteria diagnostyczne autyzmu

Diagnoza autyzmu opiera się na zestawie kryteriów diagnostycznych, które obejmują ocenę zachowań autystycznych i zdolności komunikacyjnych. Badanie neuropsychologiczne, w połączeniu z dokładnymi badaniami dziecka, jest niezbędne do zrozumienia zakresu i intensywności objawów autyzmu. W celu przeprowadzenia skutecznej diagnozy klinicznej, niezbędna jest współpraca specjalistów takich jak psycholog diagnosta, psycholog kliniczny oraz psychiatra dziecięcy. Ich głównym zadaniem jest zastosowanie odpowiednich procedur diagnostycznych oraz prowadzenie ciągłej obserwacji autyzmu i monitorowanie jego przebiegu.

Jak radzić sobie z autyzmem dziecięcym? Edukacja wspomaganie terapia

W terapii zaburzeń niezbędna jest również obecność rodziców czy opiekunów, którzy jako pierwsi powinni zauważyć trudności rozwojowe dziecka.
Radzenie sobie z autyzmem dziecięcym wymaga zastosowania specjalistycznych metod wsparcia i terapii. Kluczowe jest wczesne rozpoznanie, w tym dokładne badanie stanu psychicznego dziecka. Jeśli chodzi o kształcenie i socjalizację, dobrym wyborem będzie specjalny ośrodek dla dzieci z autyzmem lub przedszkole terapeutyczne, które oferuje dostosowane do potrzeb maluchów zajęcia terapeutyczne.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu - podsumowanie

Autyzm obejmuje szeroki zakres zaburzeń rozwojowych, które objawiają się poprzez różnorodne zachowania autystyczne. Kluczowe dla efektywnego wsparcia i interwencji terapeutycznych jest zrozumienie i wczesne rozpoznawanie objawów. W procesie diagnostycznym pomoże szczegółowe badanie psychologiczne, zmierzające do oceny zachowań autystycznych i zdolności komunikacyjnych. Badania dziecka, zaangażowanie rodziców oraz wsparcie psychologiczne są niezbędnymi elementami w procesie terapii, która może pomóc minimalizować objawy autyzmu.

Jesteśmy placówką terapeutyczną znajdującą się w Szczecinie. Naszym zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowany według jego potrzeb plan terapii. Zapraszamy rodziców i dzieci ze Szczecina i okolic.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444 / 914 003 882