Za nami kolejny, wspólny rok szkolny ! Rozpoczynamy czas wakacyjny! 

Ten rok był pełen wielkich wyzwań, radości, sukcesów. Wspólnie mogliśmy poznawać uroki otaczającego Nas świata, a także przełamywać swoje trudności oraz rozwijać uzdolnienia. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w okresie wakacyjnym realizujemy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, co oznacza, że w tym czasie nie prowadzimy zajęć w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Z uwagi na nietypowość tego roku oraz konieczność ograniczenia pracy placówek oświatowych przez kila minionych miesięcy, podjęliśmy decyzję o skróceniu przerwy wakacyjnej, z planowanych wcześniej czterech tygodni w terminie 20.07-16.08.2020 r., do dwóch tygodni w okresie od 27.07-7.08.2020r. W tym roku podjęliśmy również decyzję o tym, że przez cały okres zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzić będziemy zaplanowane zajęcia terapeutyczne.

Przypominamy,  że gdy nastanie czas beztroskiej zabawy poza terenem przedszkola, musimy pamiętać o wszelkich zasadach bezpieczeństwa.

Zdrowych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji,

życzy kadra przedszkoli DzieńDoberek.

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444 / 914 003 882