Kolejny rok z rzędu, mamy przyjemność zaprosić Państwa na cykl bezpłatnych wydarzeń, odbywających się w ramach obchodów Światowego Miesiąca Autyzmu pn. „Kwiecień miesiącem autyzmu” organizowany przez Stowarzyszenie "Synergia" oraz Placówki Terapeutyczne "Dzieńdoberek".

Celem głównym tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu serce

Obchody te, dedykowane są głównie:

kwadrat Rodzicom, Członkom rodzin oraz Opiekunom dzieci przed diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz tym, którzy diagnozę już posiadają,

kwadrat Nauczycielom i Terapeutom, w tym pedagogom, logopedom, psychologom, nauczycielom wychowania przedszkolnego, nauczycielom wczesnoszkolnym i innym,

kwadrat Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy na co dzień spotykają się z dziećmi i młodzieżą ze spektrum, nie w pełni rozumiejąc ich zachowania i postępowanie

kwadrat Osobom, które chcą pozyskać wiedzę na temat tego czym jest autyzm

Jak co roku, w ramach akcji „Kwiecień miesiącem autyzmu” serce odbędą się liczne wydarzenia, w tym między innymi szkolenia i wykłady prowadzone zarówno w formie online - na platformie ZOOM oraz stacjonarnie, w tym te prowadzone w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna - w Placówkach „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3 oraz al. Wyzwolenia 70, w Szczecinie.

wykrzyknik WAŻNE: Na wszystkie wydarzenia – szkolenia stacjonarne i webinary otwarte obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Należy śledzić media społecznościowe placówek „Dzieńdoberek” – o każdym wydarzeniu pojawi się informacja.

AGENDA 2024 wskazywanie https://synergiaszczecin.pl/.../2024_Informacja_prasowa...

ziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemiaserceziemia

Warto zauważyć, że w tym roku pojawia się w Agendzie kilka „nowości”:

mowa Dzięki nawiązanej przez Organizatorów współpracy z Autism Research Institute z USA, w kwietniu po raz pierwszy w Polsce odbędzie się webinar ARI. Webinar pt. „Problemy ze snem u osób z ASD” prowadzony będzie 12.04.2024 roku przez profesor neurologii i pediatrii dr Beth Malow. Webinar będzie tłumaczony a następnie po jego zakończeniu będzie możliwość zadawania pytań dr Malow. Pytania można będzie zadawać w języku polskim, gdyż będą one na bieżąco tłumaczone przez tłumacza Panią Agatę Bladosz. Odpowiedzi także będą tłumaczone.

dlonie 05.04.2024 roku odbędzie się miniszkolenie stacjonarne dla nauczycieli pt. „Osoba z autyzmem w placówce oświatowej. Problematyka zagadnienia z perspektywy Nauczyciela i Ucznia.” Szkolenie poprowadzi dr n. med. Beata Rajczyk – psychiatra, psychiatra dziecięcy.

dlonie Dzięki nawiązanej współpracy z Zachodniopomorskim oddziałem PFRON 23.04.2024 odbędzie się miniszkolenie w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna – pt. „Wsparcie PFRON dla osób z autyzmem.” Szkolenie poprowadzą Pani Inga Mikee - Zastępca Dyrektora PFRON Oddział Zachodniopomorski oraz Pani Anna Podgórna - Reha-manager PFRON Oddział Zachodniopomorski.

dlonie W tym roku także nasi specjaliści poprowadzą zajęcia dla nauczycieli z terenu województwa zachodniopomorskiego dzięki współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Będzie to miniszkolenie pt. „Osoba z autyzmem w placówce oświatowej. Interdyscyplinarne spojrzenie na zachowania trudne.”

wskazywanie przez tydzień od 15.04 do 19.04 zaplanowane zostało prowadzenie nieodpłatnych diagnoz ADOS-2 dla kobiet (w tym dziewcząt od 8. roku życia). Diagnozy prowadzone będą przez p. Karolinę Łacinę - psycholog.

Podobnie jak w latach poprzednich nie zabraknie także m.in.

mowa Webinaru z dr n. med. Izabelą Gorzkowską – psychiatrą dziecięcym, pediatrą pn. „Autyzm. Pokolenia.”
Dr Gorzkowska skupi się w tym roku na autyzmie i jego „formie” pokoleniowej.

mowa Webinaru z p. Michaliną Korzeniewską - pedagog specjalny, terapeuta behawioralny - analityk zachowania BCBA. Webinar pt. „Osoba przejawiająca trudne zachowania jako członek grupy – czy uczeń z trudnościami w zachowaniu jest gotowy do pracy w grupie?” odbędzie się 25.04.2024 roku.

Ponadto zaplanowane przez Organizatorów tegoroczne działania to m.in.:

kwadrat akcja informacyjna przybliżająca tematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym m.in. publikacja filmiku informacyjnego,

kwadrat akcja sportowa #trenujnaniebiesko, która będzie także elementem Światowego Dnia Sportu; wezmą w niej udział zarówno znane osobistości ze świata sportu jak i te osoby, które amatorsko uprawiają dowolną formę aktywności fizycznej,

kwadrat pozostałe szkolenia i wykłady online ze znanymi gośćmi specjalnymi, w tym między innymi:

kwadrat warsztaty stacjonarne w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna pn.
kwadrat warsztaty dla uczniów szczecińskich placówek oświatowych w szkołach pn. "Czym jest autyzm?"
kwadrat warsztaty dla wolontariuszy; w tym młodzieży licealnej pn. „Osoba z autyzmem w moim otoczeniu”
kwadrat szkolenia stacjonarne dla nauczycieli, w trakcie których pedagog specjalny opowie m.in. na co zwracać uwagę w pracy z dzieckiem z diagnozą autyzmu. Szkolenie pod tytułem „Uczeń z autyzmem w placówce oświatowej”
kwadrat spotkania z najmłodszymi wychowankami i uczniami placówek oświatowych mających za zadanie przybliżyć im tematykę autyzmu a także integrować ich z rówieśnikami.
kwadrat spotkania ze specjalistami (m.in. z neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, pedagogiem specjalnym) dla rodziców/opiekunów, którzy dopiero zmierzyli się z otrzymaną diagnozą.

pucharsercepuchar

W 2024 roku, wydarzenie otrzymało Patronat Honorowy:

wskazywanie Rzecznika Praw Dziecka,
wskazywanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
wskazywanie Wojewody Zachodniopomorskiego,
wskazywanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
wskazywanie Prezydenta Miasta Szczecin,
wskazywanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
wskazywanie Porozumienia Autyzm-Polska,
wskazywanie Międzynarodowej Organizacji
Autism Research Institute

Oficjalny Patronat medialny:
wskazywanie TVP3 Szczecin
wskazywanie Radio Eska2

czerwoserce Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

Szczegółowy plan wydarzeń notatka a także instrukcja zapisania się na nie, zawarte będą w osobno publikowanych postach i wydarzeniach w mediach społecznościowych.

wykrzyknik WAŻNE: Na wszystkie wydarzenia – szkolenia stacjonarne i webinary otwarte obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.grafika oficjalna Obchody Światowego Autyzmu 2024

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444 / 914 003 882