Nabór do Niepublicznego Przedszkola "Dzieńdoberek" trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola w ramach realizacji podstawy programowej (godziny: 9.00 - 14.00) przedszkole jest bezpłatne. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 - 9.00 lub od 14.00 - 17.00 opłata za nie wynosi 650,00 zł miesięcznie. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 200,00 zł.  Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w tym obejmujących podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola, wniosek, kartę zdrowia dziecka. Dbając o maksymalny komfort naszych małych wychowanków, każdy z nich przechodzi okres adaptacyjny, który dostosowywany jest do jego indywidualnych potrzeb. W trakcie okresu adaptacyjnego nauczyciele-terapueci obserwują dziecko, a następnie spotykają się w ramach zespołu wychowawczego, celem ustalenia dla dziecka indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego.

W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Dzieńdoberek" realizowane jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), zarówno dla naszych wychowanków, jak również dla dzieci spoza naszego przedszkola. Zakres realizacji zajęć w ramach WWR odpowiada ofercie przedszkola.

Więcej informacji na temat możliwości uczęszczania do naszego przedszkola można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w przedszkolu lub pod numerem teleofonu: 577 895 444

PODSUMOWANIE CENOWE:

1. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 9 do 14 jest bezpłatny. 
2. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 7.00 - 9.00 lub od 14.00 - 17.00 opłata za nie wynosi 650,00 zł miesięcznie.
3. Dzienna stawka żywieniowa - jest to zależne of firmy cateringowej. W dni, kiedy dziecko jest nieobecne i zostanie to odpowiednio wcześniej zgłoszone, opłata nie jest pobierana.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444