Szanowni Rodzice,

zgodnie z wcześniejszą wiadomością informujemy, że od 18.05.2020 roku rozpoczynamy powrót do pracy stacjonarnej edukacyjnej i terapeutycznej. Placówki pracować będą w godzinach od 7.00 do 17.00, w tym od 9.00 do 14.00 odbywać się będzie realizacja podstawy programowej. Oznacza to, że od tego dnia nie będzie realizowane zdalne nauczanie.

Pierwszy tydzień tj. 18.05.2020 – 22.05.2020 roku będzie miał inną organizację pracy z uwagi na konieczność zastępstw za osoby nieobecne, które przebywają aktualnie na zasiłkach opiekuńczych albo zwolnieniach lekarskich.

W związku z tym poniżej przesyłam dodatkowe informacje.

  1. Kwestie związane z odbiorem dzieci z szatni, myciem przez nie rąk, itd. zostały przedstawione w obowiązującej, obecnie zaktualizowanej, procedurze bezpieczeństwa dot. koronawirusa. Dokument ten będzie dostępny w placówkach. Zapisano w nim, m.in. że przed przyjęciem dziecka do placówki w każdym dniu sprawdzana będzie przez wyznaczonego pracownika temperatura ciała. Rodzice po zdezynfekowaniu rąk będą mogli wejść z dzieckiem do szatni i przygotować je , skąd odbierać będzie dziecko wyznaczony pracownik. Rodzicom nie będzie można chodzić do sal zajęciowych i gabinetów terapeutycznych. Przed przyjęciem dziecka do placówki Rodzic będzie musiał podpisać oświadczenie dot. wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała oraz wskazujące, że ma świadomość ryzyka jakie może zaistnieć podczas korzystania przez dziecko z zajęć w przedszkolu.
  2. Dotychczasowe – tymczasowe plany zajęć obowiązują wyłącznie do 15.05.2020 roku. Od 18.05.2020 obowiązują poprzednie („stare”) plany zajęć.
  3. Do odwołania nie będą realizowane zajęcia z: dogoterapii, przedszkoliady, języka angielskiego, zajęcia z alpakami, terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia bilateralna. Będą to tzw. okienka w planach dzieci. Informacja o nieobecnościach znajdować się będzie na tablicy ogłoszeniowej w szatniach.
  4. Do odwołania nie będą realizowane wyjścia poza teren placówki, m.in. do pleciugi, filharmonii, kina, bawialni, itp.
  5. Niestety, zgodnie z Wytycznymi GIS do odwołania nie będą mogły odbywać się wyjścia z dziećmi na spacer.
  6. W salach dzieci nie będą znajdować się zabawki i przedmioty trudne do dezynfekcji.
  7. Każda sala będzie posiadała na wyposażaniu przyłbice dla nauczyciela i pomocy nauczyciela, oraz płyn dezynfekujący. Również w gabinetach terapeutycznych, gdzie realizowane będą zajęcia m.in. z logopedii, terapii integracji sensorycznej, rozwoju funkcji poznawczych, wczesnego wspomagania rozwoju, itp. W razie potrzeby będą oni z tego korzystać.
  8. Po zakończonych zajęciach w Sali dydaktycznej oraz w gabinetach terapeutycznych pomoc nauczyciela oraz woźna będą zdezynfekować pomieszczenia i zabawki, które były używane przez dzieci. Ponadto w miarę możliwości należy wietrzyć pomieszczenia jeden raz na godzinę.
  9. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w salach a nie we wspólnym pomieszczeniu. Wyznaczona pomoc nauczyciela (1 na cały tydzień) będzie przygotowywała i rozwoziła posiłki do wszystkich sal a następnie będzie zbierać pozostałości.
  10. Dla dzieci wyznaczona została tzw. „izolatka”. Do pomieszczenia będą przyprowadzane dzieci, co do których w trakcie dnia zaistnieje podejrzenie, że mogą być chore.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiamy i życzymy Państwu zdrowia

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444