Informacje o Projekcie

„Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 30 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu. Rekrutacja do udziału w projekcie jest ciągła i twa od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku. Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu Szczecin oraz sąsiednich tj. powiatu polickiego, gryfińskiego i goleniowskiego, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacji przedszkolnej dzieci: I. pobudzenie zmysłów. II. integracja zmysłowo-ruchowa. III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała , jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni. Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w OWP „Dzieńdoberek II”. Projekt zrealizowany zostanie dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa oraz poza dokumentami związanymi z przyjęciem do przedszkola, wypełnić także dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie, które znajdują się tutaj. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela p. Kamila Michałko.

dziendoberekII dofinansowanie logotypy

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 91 30760 99 / 577 895 444

Projekt zrealizowany zostanie dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dziendoberekII dofinansowanie logotypy