Nabór do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Dzieńdoberek" trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Opłata za udział dla dziecka w edukacji przedszkolnej wynosi 750,00 zł + opłata za wyżywienie. W ramach czesnego dzieciom przysługują wszystkie zajęcia realizowane w przedzkolu, w tym wyjścia poza teren placówki, np. do kina, teatru czy na wycieczkę cołodniową. Dla dzieci, ktore zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie edukacyjnym pn. "Dzieńdoberek II" opłata łączna (czesne + wyżywienie) wynosi: 550,00 zł dla dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 350,00 zł dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w tym obejmujących podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola, wniosek, kartę zdrowia dziecka. Dbając o maksymalny komfort naszych małych wychowanków, każdy z nich przechodzi okres adaptacyjny, który dostosowywany jest do jego indywidualnych potrzeb. W trakcie okresu adaptacyjnego nauczyciele-terapueci obserwują dziecko, a następnie spotykają się w ramach zespołu wychowawczego, celem ustalenia dla dziecka indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka możliwa jest jego realizacja w drugim skrzydle budynku - Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym "Dzieńdoberek". Zakres realizacji zajęć w ramach WWR odpowiada ofercie przedszkola.

Więcej informacji na temat możliwości uczęszczania do naszego przedszkola można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w przedszkolu lub pod numerem teleofonu: 91 307 60 99 oraz 577 895 444

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 91 30760 99 / 577 895 444

Projekt zrealizowany zostanie dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dziendoberekII dofinansowanie logotypy